Юридически речник на латинската терминология в римското право, Таня Тодорова

Юридически речник на латинската терминология в римското право
Автор: Таня Тодорова
1946 г.
96 страници

Този малък юридически речник е изключително интересен. В него могат да бъдат намерени интересни термини отразяващи казуси на римското право, които могат да послужат в хуманитаристиката за обогатяване на представите за античното римско общество. От друга страна речника, бидейки юридически, вероятно е най-полезен в областта на правото.

No comments:

Най-четени материали