Дърворезбени домашни иконостаси, Елена Попова

Дърворезбени домашни иконостаси
Автор: Елена Попова
92 страници
2007 г.


За първи път в науката предмет на изследване стават домашните дърворезбени иконостаси, датиращи от периода на Националното възраждане, изследвани от функционален, семантичен и технологически аспект.

No comments:

Най-четени материали